TRACTAMENT AERIS AMB BIOCIDES

Autorització inicial del pla de tractament aeri amb biocides contra mosquits o mosca negra, renovació anual i autorització aplicació tractament contra mosquits o mosca negra.